Användarvillkor & Ansvarsfriskrivning
(Terms of Use & Disclaimer)

Läs dessa Användarvillkor och Ansvarsfriskrivning noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att använda vår hemsida accepterar du villkoren som anges här och du bör kontrollera villkoren varje gång du besöker sidan. Om det finns villkor som du inte accepterar ombeds du att inte använda hemsidan.

Denna disclaimer (ansvarsfriskrivning) och innehållet på denna webbplats regleras av svensk rätt utan hänsyn tagen till svensk lags lagvalsregler. Hela webbplatsen, termerna “vi” och “oss” och “vår” avser Hund Adoption (hundadoption.com).

All information på denna webbplats – hundadoption.com – publiceras i god tro och endast för allmän information ändamål. ”HundAdoption” strävar efter att säkerställa att webbplatsens innehåll är korrekt och aktuellt. ”HundAdoption” ger dock inga garantier eller utfästelser av något slag och tar inget ansvar för tillförlitligheten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten av den information som lämnas på denna webbplats.

Inget innehåll på denna webbplats ska ses som allmänna råd eller rekommendationer av något slag. Alla handlingar du vidtar från informationen som du hittar på denna webbplats sker helt på din egen risk.

Länk till andra webbplatser
Denna webbplats kan erbjuda åtkomst till externa webbplatser via relevanta länkar. ”HundAdoption” har inte granskat och kontrollerar sådana webbplatser, och ansvarar inte för något innehåll eller problem som uppstår i samband med de länkade externa sidorna och har ingen kontroll över innehållet och naturen på dessa webbplatser.

Tänk också på att när du lämnar vår webbplats kan andra webbplatser ha olika villkor som ligger utanför vår kontroll. Var noga med att kontrollera sekretesspolicyn för dessa webbplatser såväl som deras “användarvillkor”.

Ansvar
HundAdoption.com är inte ansvarig för förlust, kostnad eller skada i samband med användningen av vår webbplats som uppstår till följd av åtkomst till, eller användning av, eller förlitande på något innehåll på denna webbplats eller sidor som denna webbplats är länkad till.

Copyright
Webbplatsen, inklusive en del material från andra källor, är upphovsrättsskyddad. Den skyddas av upphovsrättslagar och konventioner världen över. Du samtycker till att följa alla globala upphovsrättslagar i din användning av Webbplatsen.

Medgivande
Genom att använda vår webbplats godkänner du härmed vår ansvarsfriskrivning och samtycker till dess villkor.

Uppdateringar
Om vi ​​uppdaterar, ändrar eller gör några ändringar i detta dokument kommer dessa ändringar att publiceras här.