Lolla är 4 år gammal, omkring 60cm hög. Hon är vänlig, tillgiven och vill ha mänsklig kontakt. Vaccinerad, steriliserad.